ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

 

Kurs obejmuje III Moduły szkoleniowe:

 

I Moduł – Kurs na wózki widłowe

II Moduł – Kurs na magazyniera z obsługą programów magazynowych

III Moduł – wiedza dla 45 latka

 

Osoby powyżej 45 roku życia na etapie rekrutacji zostaną poproszone o dokonanie wyboru dodatkowego modułu zajęć. Tematyka dobrana będzie w oparciu o największą liczbę wskazań w następujących tematach:

  • Prawo pracy,

  • Organizacja czasu pracy,

  • Szkolenie komputerowe,

  • Jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcą.

 

PROGRAM SZKOLENIA - do pobrania

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT