Kariera Magazyniera

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT jest placówką doradczo-szkoleniową realizującą dofinansowane szkolenie realizowane w ramach projektu "KARIERA MAGAZYNIERA".

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 istnieje konieczność stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. W obliczu kryzysu często dochodzi do zwolnień pracowników, osoby o wysokich oraz potrzebnych na rynku pracy kwalifikacjach mają największe szanse utrzymać swoje zatrudnienie. Według badań WUP w Toruniu zawód magazyniera znajduje się w czołówce, wśród zawodów o największej liczbie zgłaszanych ofert pracy. Wyposażenie osób w kompetencje magazyniera stwarza znaczny potencjał zatrudnieniowy.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w realizowanym przez nasz Ośrodek projekcie bezpłatnych szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego "KARIERA MAGAZYNIERA"

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2010r. do 30.11.2010r                 (więcej)

 

 

 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl
Wykonawca projektu: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT